collage.jpg

To Bee or not to Bee

To Bee or not to Bee

To Bee or not to Bee is de titel van een installatie die aandacht vraagt voor een nijpend probleem dat de natuur en aarde treft namelijk de achteruitgang van bijenpopulaties. Gelukkig worden er steeds meer maatregelen genomen om de bijen te redden. In bermen en langs akkerbouwgebieden worden bloemen gezaaid om het leefklimaat voor de bijen te herstellen.

De minimalistische bloemen zijn gemaakt van leem en minerale pigmenten. Twee aardse materialen die symbool staan voor Aarde en Natuur. De stenen in de bloem staan symbool voor de "bij" als "bouwsteen" voor de Natuur en tevens het "steentje" dat wij zelf bij kunnen dragen door zoveel mogelijk bloemen te zaaien.

 
collage.jpg

leem, natuurlijke pigmenten, stenen en half edelstenen
130 x 130 cm